ประยงค์


NA
ประยงค์
ขะยง(เหนือ) / ขะยม(เหนือ) /ประยงค์ใบใหญ่(กลาง,ใต้) /พะยงค์(เหนือ) /ยม(ชุมพร,เหนือ) /หอมไกล(ใต้) 
Aglaia odorata Lour.
Aglaia
odorata
Lour.
MELIACEAE
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งง่าย สูง 2-3 ม. แตกกิ่งก้าน ตั้งแต่โคนต้นเปลือกต้นเรียบ สีเทา
เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ รูปรี ปลายใบมน โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน ก้านใบแผ่ออกเป็นปึก  
ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดเล็กมาก สีเหลือง กลีบดอกมี 6 กลีบ ซ้อนกันเป็นรูปทรงกลมไม่บาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 – 0.3 ซม. แต่กลิ่นหอมแรง
รูปทรงกลมรี ผิวเรียบเป็นมัน ผลอ่อนสีเหลืองอ่อน ผลสุกสีแดง 
เมล็ด 1 เมล็ด สีน้ำตาล
สิงหาคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ตัดแต่งทรงพุ่มได้หลากหลาย ปลูกได้ทั้งในกระถางหรือปลูกลงแปลง
ปลูกในดินร่วน ระบายน้ำดี สภาพแดดจัด
ตอนกิ่ง หรือเพาะเมล็ด การเพาะเมล็ดออกรากง่ายแต่โตช้า
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ