งดเขา


NA
งดเขา
งด(ตรัง,สุราษฎร์ธานี) / งดเหนียว(ตรัง) / นางรอง(ตราด,นครราชสีมา) / พลูช้าง(เชียงใหม่,เลย) / พลูด่าง, พลูฝรั่ง(กทม.,กลาง)
Taro vine
Epipremnum pinnatum (L.) Engl.
Epipremnum
pinnatum
(L.) Engl.
ARACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ