ประยงค์ใบใหญ่


NA
ประยงค์ใบใหญ่
Aglaia oligophylla Miq.
Aglaia
oligophylla
Miq.
MELIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ