ผักชีฝรั่ง


NA
ผักชีฝรั่ง
ผักชีดอย(เชียงใหม่,เหนือ) / หอมป้อมกุลา(เหนือ)
Eryngium foetidum L.
Eryngium
foetidum
L.
APIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ