ผักรด


NA
ผักรด
ผักฮาก(เหนือ)
Erythropalum scandens Blume
Erythropalum
scandens
Blume
OLACACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ