เฟินกูดอ้อม


NA
เฟินกูดอ้อม
ใบกูดอ้อม(เหนือ)
Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel.
Aglaomorpha
coronans
(Wall. ex Mett.) Copel.
POLYPODIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
ffffffffffffffff

ภาพประกอบ