อโกลนีม่าคฑาราชา


NA
อโกลนีม่าคฑาราชา
Aglaonema crispum (Pitcher & Manda) Nicolson #3
Aglaonema
crispum
(Pitcher & Manda) Nicolson
#3
ARACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ