อโกลนีม่าแหวนหมั้น


NA
อโกลนีม่าแหวนหมั้น
Aglaonema marantifolium Blume
Aglaonema
marantifolium
Blume
ARACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ