มะสัง


NA
มะสัง
Feroniella lucida (Scheff.) Swingle
Feroniella
lucida
(Scheff.) Swingle
RUTACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดจะแผ่ออกในแนวระดับเป็นชั้นๆ แตกกิ่งต่ำ รูปพีระมิด แตกกิ่งก้านขนานกับพื้นดิน กิ่งต้นมีหนามยาวแข็ง ลำต้นเปลาตรงมีปุ่มปม เปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อนปนเหลือง มีช่องระบายอากาศเป็นแนวยาว
ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงสลับหรือเป็นกระจุกๆละ 2-4 ช่อ แกนก้านใบหลักยาว 5-10 ซม. มีใบย่อย 1-4 คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่กลับหรือรูปรี กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 1-3 ซม. ปลายใบมนหรือสอบทู่ โคนใบรูปลิ่ม ผิวใบด้านบนเกลี้ยงสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่ามีขนนุ่มขึ้นประปราย แผ่นใบหนา มีต่อมน้ำมันกระจายทั่วไป เส้นแขนงใบข้างละ 3-5 เส้น ก้านใบย่อยสั้น
สีเขียวอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง มี 5-10 ดอกต่อช่อ มีทั้งดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศในช่อเดียวกัน ช่อดอกยาว 5-9 ซม. มีขนนุ่ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-3 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ขอบกลีบเป็นคลื่น ด้านนอกมีขน เกสรเพศผู้มี 10 อัน มีกลิ่นหอม
แบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปกลมหรือแป้นเล็กน้อย สีเขียวอมเหลือง ขนาด 4-12 ซม. ผิวเกลี้ยง เปลือกผลหนา มีกลิ่นหอมเมื่อแก่
เมล็ด รูปไข่มีจำนวนมาก
พฤศจิกายน
มรกราคม
ไม่
กุมภาพันธ์
กรกฎาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณและพื้นที่ว่างเปล่าในภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด อินโดนีเซีย

การกระจายพันธุ์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มสวยงามปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ดัดและไม้แคระ

เจริญเติบโตได้ดีในดินชื้น แสงแดดจัด สามารถตัดแต่งรูปทรงได้ตามต้องการ หรือทำบอนไซ

เพาะเมล็ด

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[3] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ