นิโครธ


NA
นิโครธ
กร่าง(กทม. /ประจวบคีรีขันธ์)
Ficus benghalensis L.
Ficus
benghalensis
L.
MORACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ