มะเดื่อฝรั่ง


NA
มะเดื่อฝรั่ง
Fig tree
Ficus carica L.
Ficus
carica
L.
MORACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ