อโกลนีม่าเขียวหมื่นปี


NA
อโกลนีม่าเขียวหมื่นปี
เขียวหมื่นปี(กลาง) 
Aglaonema modestum Schott
Aglaonema
modestum
Schott
ARACEAE
เป็นไม้ล้มลุก สูง 0.4-1 เมตร ลำต้นตรง มองเห็นข้อปล้องชัดเจนช่วงปลายยอด
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 5-12 ซม. ยาว 12-25 ซม. โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ หลังใบและท้องใบเรียบ สีเขียว ก้านใบยาว 6-20 ซม. โคนก้านใบกว้าง
ออกเป็นช่อเชิงลดตามซอกใบใกล้ปลายยอดหรือปลายยอด ช่อดอกรูปทรงกระบอกยาว 2-4 ซม. มีกาบหุ้มช่อดอก รูปรี สีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ดอกย่อยสีเหลืองอ่อนหรือสีขาวนวล ไม่มีกลีบดอก ดอกแยกเพศอยู่ช่อเดียวกัน ดอกเพศผู้อยู่บริเวณปลายช่อ ส่วนดอกเพศเมียอยู่บริเวณโคนช่อดอก
รูปรีหรือกลมกว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 1-2 ซม. ผิวเรียบ มีเนื้อผล ผลสุกสีแดง
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ