มะเดื่อหอม


NA
มะเดื่อหอม
เดื่อขน(เหนือ) / เดื่อหอมเล็ก, เดื่อหอมใหญ่(ตราด) / นมหมา(นครพนม) / นอดน้ำ(ลำปาง) / นอดหอม, มะเดื่อเตี้ย(จันทบุรี) / มะเดื่อขน(เชียงราย,นครศรีธรรมราช) / หาด(กลาง,เชียงใหม่)
Ficus hirta Vahl
Ficus
hirta
Vahl
MORACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ