มะเดื่อปล้อง


NA
มะเดื่อปล้อง
เดื่อปล้อง(นครศรีธรรมราช,เหนือ) / เดื่อป่อง(กทม.) / เดื่อสาย(เชียงใหม่) / มะเดื่อปล้อง(กลาง,ตราด)
Ficus hispida L.f.
Ficus
hispida
L.f.
MORACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ