หางกระรอกแดง


NA
หางกระรอกแดง
เกี้ยวเกล้า, ไหมพรม(เหนือ) / หางแมว (กทม.,กลาง) / หูปลาช่อน (กทม.,ราชบุรี)
Chenille plant / Red hot cat's tail
Acalypha hispida Burm.f.
Acalypha
hispida
Burm.f.
EUPHORBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ