ใบลานสาย


NA
ใบลานสาย
Aglaonema sp.1
Aglaonema
sp.1
ARACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ