ชะมวง


NA
ชะมวง
กะมวง(ใต้) / มวงส้ม(นครศรีธรรมราช) / หมากโมก (อุดรธานี) 
Garcinia cowa Roxb. ex DC.
Garcinia
cowa
Roxb. ex DC.
CLUSIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยคว่ำพุ่มใบห้อยย้อยลง แตกกิ่งชั้นเดียว เปลือกเรียบสีน้ำตาล แตกเป็นร่องลึกตามยาวลำต้น มียางสีเหลือง
เดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยงมีจุดและขีดเล็กๆ สีดำ แผ่นใบสีเขียวเข้ม เรียบลื่นเป็นมัน เนื้อใบค่อนข้างหนา กรอบ ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีแดงอมเหลือง เส้นแขนงใบถี่มาก ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.
สีเหลือง ชมพูหรือแดง ออกเป็นกระจุกตามซอกใบและกิ่ง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ มีเกสรเพศผู้จำนวนมากรูปสี่เหลี่ยม ดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี่ยว ปลายก้านเกสรแบนและจัก 4-8 เหลี่ยมดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8-1 ซม. มีกลิ่นหอม  
แบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปกลมแป้นมีร่องตามยาว 6-8 ร่อง ผิวเรียบเป็นมัน ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม ผลแห้งสีดำขนาด 3-4 ซม. เนื้อหุ้มเมล็ดสีเหลือง 
เมล็ด เมล็ดสีส้มขนาดใหญ่เป็นเหลี่ยม มี 3-8 เมล็ดต่อผล
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไม่
เมษายน
พฤษภาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา ชอบขึ้นในที่มีน้ำขังและป่าพรุทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกในสวนสมุนไพรหรือสวนไม้ผล

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 
[3] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ