มะดะหลวง


NA
มะดะหลวง
มะดะ (เชียงราย,เหนือ)
Egg tree
Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T. Anderson
Garcinia
xanthochymus
Hook.f. ex T. Anderson
CLUSIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ