พฤกษ์, จามจุรีสีทอง


NA
พฤกษ์, จามจุรีสีทอง
กรีด(กระบี่,สุราษฎร์ธานี) / กะซึก(กลาง,พิจิตร) / กาแซ, แกร๊ะ, กาไพ(สุราษฎร์ธานี) / ก้านฮุ้ง(ชัยภูมิ) / ก้ามปู(กทม.,พิษณุโลก) / คางฮุง(มหาสารคาม,อุดรธานี) / จ๊าขาม(เลย,เหนือ) / จามจุรี(กทม.,ตราด) / จามรี, ซึก(กทม.) / ชุงรุ้ง(กลาง) / ตุ๊ด(ตาก) / ถ่อนนา(เลย) / พญากะบุก(ปราจีนบุรี) / มะขามโคก(จันทบุรี,นครราชสีมา) / มะรุมป่า(นครราชสีมา)
Indian walnut / siris / Kokko
Albizia lebbeck (L.) Benth.
Albizia
lebbeck
(L.) Benth.
PAPILIONACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกนอกสีเทาแก่หรือสีน้ำตาล แตกเป็นร่องละเอียดตามยาวและขวางลำต้น
ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อย 2-4 คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 0.8-2.6 ซม. ยาว 1.3-6 ซม. ปลายใบมน โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 6-8 เส้น ไม่มีก้านใบย่อย ก้านใบหลักยาว 6-12 ซม. ช่อใบห้อยย้อยลง
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง 1-4 ช่อ ก้านช่อดอกยาว 5-10 ซม. สีขาวอมเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีอย่างละ 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม.มีกลิ่นหอม
เป็นฝักแห้งแตก รูปขอบขนานแบนและบาง กว้าง 2.3-5 ซม. ยาว 10-30 ซม. สีเขียวอมเหลืองเมื่อฝักแก่เป็นสีทองผิวเกลี้ยง
เมล็ด รูปไข่กลมนูนเรียงตามแนวยาว 3-12 เมล็ด
มีนาคม
เมษายน
ไม่
กันยายน
พฤศจิกายน
ไม่
2
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณชื้นและแล้ง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อนไปถึงบราซิล
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ทรงพุ่มแผ่สวยงามคล้ายจามจุรี แต่มีดอกสีขาวอมเหลืองฝักสีทองควรปลูกในพื้นที่กว้าง
สภาพดินที่เสื่อมโทรม เป็นไม้โตเร็ว
การเพาะเมล็ด
[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ