ดองดึง


NA
ดองดึง
ก้ามปู(กทม.,พิษณุโลก) / คมขวาน (กลาง,ประจวบคีรีขันธ์) / ดาวดึงส์, ว่านก้ามปู(กลาง) / บ้องขวาน (ชลบุรี,ตราด) / พันมหา (นครราชสีมา) / มะขาโก้ง (เหนือ) / หมอยหีย่า (อุดรธานี) / หัวขวาน (ชลบุรี,พังงา) 
Climbing lily  
Gloriosa superba L.
Gloriosa
superba
L.
COLCHICACEAE
เป็นไม้เถาเลื้อยเกาะพันต้นไม้อื่น เถากลม สีเขียว มีเหง้าหัวคล้ายหัวขวานอยู่ใต้ดิน
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปใบหอก ขนาด 1.5-4 x 8-25 ซม. ปลายใบเรียวแหลมและยืดยาวทำหน้าที่เป็นมือเกาะยึดต้นไม้อื่น โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบเกลี้ยง สีเขียว เส้นใบขนานกับไปสิ้นสุดที่ปลายใบ ก้านใบสั้น
ดอกสีแดง ดอกรูปถ้วย ออกดอกเดี่ยวตามซอกใบใกล้กับปลายยอด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 ซม.กลีบดอกยาวมี 6 กลีบ ขอบบิดเป็นคลื่น เมื่อเริ่มบานตรงโคนดอกมีสีเหลือง พอบานเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งดอก เกสรเพศผู้เป็นเส้นยาว 6 อัน แผ่ลงมาด้านล่างตามแนวรัศมีสลับกับกลีบดอก
เป็นฝักรูปกระสวย ยาว 4-5 ซม. มี 3 พู ปลายแหลม ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีน้ำตาลแตกออก เมล็ด สีส้ม
สิงหาคม
กันยายน
ไม่
-
-
ไม่
3

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด เขตร้อนแถบแอฟริกาและเอเชีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย

แสงแดดรำไรดินปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย

เพาะเมล็ด และเหง้าใต้ดิน

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ