ชะเอมไทย


NA
ชะเอมไทย
ชะเอมป่า(กลาง) / ตาลอ้อย(ตราด) / ย่านงาย(ตรัง) / ส้มป่อยหวาน(เหนือ) / อ้อยช้าง(กาญจนบุรี,อุตรดิตถ์) 
Albizia myriophylla Benth.
Albizia
myriophylla
Benth.
PAPILIONACEAE
เป็นไม้เถารอเลื้อย ลำต้น กิ่งก้านมีหนามแหลมสั้น เปลือกต้นมีรอยแตกตามขวางลำต้น
เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยรูปขอบขนาน ปลายใบรูปใบหอก โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ
ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกสีเหลืองอ่อน กลีบดอกเล็ก เกสรเพศผู้ยาว 
เป็นฝักแบน ผิวเรียบ ฝักอ่อนสีเขียว พอแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกออก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ