ผักเชียงดา


NA
ผักเชียงดา
Gymnema inodorum (Lour.) Decne
Gymnema
inodorum
(Lour.) Decne
ASCLEPIADACEAE
เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น ยาวประมาณ 5-10 ม. เถากลม สีเขียว
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน รูปรีค่อนข้างกลม ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวเข้ม
ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกสีขาวอมเขียวมีขนาดเล็ก เป็นฝักคู่ 
รูปกระสวย ปลายแหลม 
เมล็ด มีจำนวนมาก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ