ยิมโนลาย


NA
ยิมโนลาย
Gymnocalycium friedrichii (Werderm.) Pazout
Gymnocalycium
friedrichii
(Werderm.) Pazout
CACTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ในฤดูหนาว จะต้องให้ความอบอุ่นช่วยบริเวณที่ปลูกรอบๆ อุณหภูมิไม่น้อย กว่า 10 องศาเซลเซียส และต้องการแสงแดดจัดๆชอบปลูกในที่แจ้งและร่มเงาบางชนิด

ภาพประกอบ