โพธิสัตว์, มะเยาหิน


NA
โพธิสัตว์, มะเยาหิน
ปูรัด(สตูล) / มะเยา(เหนือ)
Candlenut tree
Aleurites moluccana (L.) Willd.
Aleurites
moluccana
(L.) Willd.
EUPHORBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ