ปาล์มขนไก่


NA
ปาล์มขนไก่
Allagoptera arenaria Kuntze
Allagoptera
arenaria
Kuntze
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ