มหาหงส์


NA
มหาหงส์
กระทายเหิน, หางหงส์ (กลาง) / ตาห่าน, เหินแก้ว, เหินคำ(แม่ฮ่องสอน)
Butterfly lily /Garland flower / Ginger lily / White ginger
Hedychium coronarium J.Koenig
Hedychium
coronarium
J.Koenig
ZINGIBERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ