ดาดตะกั่ว


NA
ดาดตะกั่ว
ฤาษีผสมแล้ว(กลาง) / ฮ่อมครั่ง(เหนือ)
Hemigraphis alternata T. Anders.
Hemigraphis
alternata
T. Anders.
ACANTHACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ