บานบุรีเหลือง


NA
บานบุรีเหลือง
Golden trumpet/ Allamanda
Allamanda cathartica L.
Allamanda
cathartica
L.
APOCYNACEAE
ไม้เถาอาศัยต้นไม้อื่นพยุงตัวขึ้นไป เถากลมเรียบ สีน้ำตาล มียางสีขาวข้น
ใบเดี่ยว ออกเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ รูปรีกว้าง 4-5 ซม. ยาว 8-15 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมัน  
ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงสีเขียว ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาว ปลายมน ใหญ่ ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลิ่นหอมอ่อน
รูปทรงกลม เป็นหนาม พอแก่แตกออกได้
-
-
ใช่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา
ถิ่นกำเนิด บราซิล และอเมริกาเขตร้อน
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
ดินร่วนซุย แสงแดดปานกลาง
การตอนกิ่ง หรือปักชำ
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/  23082553

ภาพประกอบ