ยางพารา


NA
ยางพารา
ยาง(กลาง,ตะวันออกเฉียงเหนือ)
Para rubber
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Mull.Arg.
Hevea
brasiliensis
(Willd. ex A.Juss.) Mull.Arg.
EUPHORBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ