ชบา


NA
ชบา
ชบาขาว, ชุมบา(ปัตตานี) / บา(กลาง,ใต้) / ใหม่, ใหม่แดง(เหนือ)
Shoe flower / China rose  
Hibiscus rosa-sinensis L.
Hibiscus
rosa-sinensis
L.
MALVACEAE
เป็นไม้พุ่มกิ่งไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 ม. เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ตามกิ่งและลำต้นมีรูอากาศกระจายทั่วไป
เป็นใบเดี่ยวออกเรียงเวียน ใบรูปไข่ กว้าง 4.5-5 ซม. ยาว 6-8 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบมบจักเป็นฟันเลื่อยไม่สม่ำเสมอกัน แผ่นใบบาง มีขนรูปดาว ก้านใบยาว 3-8 ซม.
ดอกสีแดง สีส้ม สีชมพู สีเหลืองและสีขาว ออกดอกเดี่ยวตามซอกใบ มีริ้วประดับรูปแถบ 5-8 อัน กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปไข่กลับ เกสรเพศผู้เป็นหลอดยาว อับเรณูติดอยู่รอบหลอดจากกึ่งกลางถึงปลายหลอด เกสรเพศเมียอยู่ภายในหลอดเกสรเพศผู้
ไม่ติดผล
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

                - พืชล่อแมลง

- สมุนไพร

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ