ชาข่อย


NA
ชาข่อย
กาน้ำ(กทม.,กาญจนบุรี) / จ๊าข่อย(เหนือ) / ชาญวน(กทม.) / ชาป่า(จันทบุรี,ปัตตานี) / ชาฤาษี(กลาง,อยุธยา)
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage
Acalypha
siamensis
Oliv. ex Gage
EUPHORBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ