กุ้ยช่าย


NA
กุ้ยช่าย
Chinese chives
Allium tuberosum Roxb.
Allium
tuberosum
Roxb.
Alliaceae
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ