คฑาหยก


NA
คฑาหยก
Alluaudia ascendens Drake
Alluaudia
ascendens
Drake
DIDIEREACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ