ลิ้นกระบือ


NA
ลิ้นกระบือ
Hygrochilus parishii var. marriottiana (Rchb. f.) Pradhan
Hygrochilus
parishii
marriottiana
(Rchb. f.) Pradhan
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ