ว่านนกคุ้ม


NA
ว่านนกคุ้ม
ว่านทรหด, ว่านนางกวัก(กทม.)
Chinese taro
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don
Alocasia
cucullata
(Lour.) G.Don
ARACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ