ละอองดาว


NA
ละอองดาว
Hypoestes phyllostachya Baker
Hypoestes
phyllostachya
Baker
ACANTHACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ