มันเทศ


NA
มันเทศ
มันแกว(กลาง,เหนือ) 
Sweet potato
Ipomoea batatas (L.) Lam. 'Aurea'
Ipomoea
batatas
(L.) Lam.
'Aurea'
CONVOLVULACEAE
เป็นไม้ล้มลุกลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดินอายุหลายปี ยาวได้ถึง 5 ม. เถากลม มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน น้ำยางใสคล้ายน้ำนม
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่แกมรูปโล่ กว้าง 3-11 ซม. ยาว 3-15 ซม. โคนใบเว้า ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวมีขนประปราย ก้านใบยาว 
ดอกสีม่วงกลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉกแหลม กลับดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดใหญ่ ปลายบานออกเป็นรูปปากแตร ออกเป็นช่อตามซอกใบ 
เป็นผลแห้ง แตกได้
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. 

ภาพประกอบ