ดอกผักบุ้ง


NA
ดอกผักบุ้ง
มอนิ่งกลอรี่ต้นใหญ่
Morning glory  
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Ipomoea
purpurea
(L.) Roth
CONVOLVULACEAE
เป็นเถาไม้เลื้อยเนื้ออ่อนอายุสั้น เลื้อยได้ไกล 2.5-3.0 เมตร ลำต้นมีขนปกคลุม
เดี่ยว ออกเวียนสลับ ใบหยักเว้า 3 พู ขนาด 8-11 x 15-17 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเว้าลึก แผ่นใบบาง มีขนสั้น
ดอกรูปแตร กลีบดอกสีขาว ชมพูอ่อน-เข้ม และน้ำเงินอมม่วง โคนดอกสีขาวครีมหรือสีชมพูเชื่อมเป็นหลอด ปลายแผ่นบาน ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ และปลายกิ่ง ช่อละ 1-5 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 5-7 ซม. ดอกบานในช่วงเช้า
กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. เมื่อแก่สีน้ำตาลแตกตามรอยตะเข็บ 
เมล็ด สีนวลหรือสีดำ มี 1-6 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ทวีปอเมริกาเขตร้อน

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มขนาดเล็กและโปร่ง นิยมปลูกเป็นซุ้มประตูบ้าน

แสงแดดจัด ดินปลูกทั่วไป ทนดินเค็มได้ดี หลังออกดอกควรตัดแต่งบ้าง เนื่องจากเจริญเติบโตเร็ว

เพาะเมล็ด

[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ