ผักบุ้งจีน


NA
ผักบุ้งจีน
ผักทอดยอด(กลาง)
Swamp morning glory, Water spinach
Ipomoea aquatica Forssk.
Ipomoea
aquatica
Forssk.
CONVOLVULACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ