กระดาด


NA
กระดาด
กระดาดดำ(กทม.,กาญจนบุรี) / กระดาดแดง(กทม.) / บอนกาวี, เอาะลาย(ยะลา) / บึมบื้อ (เชียงใหม่) / เผือกกะลา, มันโทป้าด(แม่ฮ่องสอน) / โหรา (กลาง,สงขลา) 
Elephant's ear / Giant taro
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don
Alocasia
macrorrhizos
(L.) G.Don
ARACEAE
เป็นไม้ล้มลุก สูงได้มากกว่า 1 เมตร ลำต้นสั้น มีหัวอยู่ใต้ดิน
ใบเดี่ยวออกจากหัวใต้ดิน ใบรูปไข่ กว้าง 25-60 ซม. ยาว 30-90 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบเว้าลึก ขอบใบเป็นคลื่นห่าง ๆ แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็นมัน ก้านใบยาว 1.2-1.5 เมตร  
ออกเป็นช่อเป็นแท่งยาวตรงกลางต้น มีกาบหุ้มดอกยาวกว่าช่อดอก  ดอกสีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ดอกแยกเพศอยู่ช่อเดียวกัน ดอกเพศผู้อยู่ตอนบน ดอกเพศเมียมีน้อยกว่าอยู่ตอนล่าง ระหว่างดอกเพศผู้และดอกเพศเมียจะคอด
เป็นผลมีเนื้อ รูปทรงกลมขนาดเล็ก สีแดง
เมล็ด มี 1 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ