มะลิวัลย์


NA
มะลิวัลย์
Jasminum adenophyllum Wall. Ex C.B.Clarke
Jasminum
adenophyllum
Wall. Ex C.B.Clarke
OLEACEAE
เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นไปได้ไกลถึง 4-6 ม. เถากลมสีเทา เถาอ่อนสีเขียว มีรากออกตามข้อ
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน รูปรี หรือรูปไข่ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 4-7 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ เนื้อใบบาง สีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอกรูปดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อหนึ่งมีประมาณ 3 – 6 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 2.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5-6 แฉก ปลายเรียวแหลม เข็มกลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ปลายแยก 8-9 กลีบ รูปแถบเรียวยาว ก้านดอกสีเขียวเรื่อน้ำตาล สิ่งกลิ่นหอมในตอนค่ำถึงตอนเช้า แล้วดอกจะโรยในตอนบ่าย
ผลสด รูปทรงกลม ขนาด 0.6-.08 ซม. ผิวเรียบ เมื่อแก่มีสีดำ
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ทวีปเอเชีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย

เป็นไม้ปลูกง่าย สามารถขึ้นไดในดินร่วนซุยแทบทุกชนิด และถ้าหมั่นพรวนดินและใส่ปุ๋ย แสงแดดรำไร ดินปลูกชุ่มชื้น

เพาะเมล็ด ปักชำ ทาบกิ่ง และตอนกิ่ง

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.
[3] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ