มะลิแม่แตง


NA
มะลิแม่แตง
Jasminum flexile Vahl hookerianum
Jasminum
flexile
Vahl
hookerianum
OLEACEAE
เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดเล็ก เลื้อยได้ไกลถึง 8 เมตร กิ่งอ่อนสีเขียว กิ่งแก่เปลือกสีขาวอมเทาแตกเป็นร่องบิดเกลียวเนื้อไม้เหนียว แตกยอดหนาแน่นและยืดยาว
ประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปรีขนาด 2.5-4 x 4-6 ซม. ปลายใบและโคนใบมน ก้านใบกลางยาวที่สุด แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม เส้นใบด้านหลังชัดกว่าด้านหน้า
ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 3-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียวเชื่อมเป็นหลอดยาว ปลายแยก 5 แฉก ดอกรูปดอกเข็ม กลีบดอกสีขาวปลายแยก 5-7 กลีบ รูปขอบขนาน ส่งกลิ่นหอมในตอนค่ำช่วงสองทุ่มเป็นต้นไป ดอกบานเพียงวันเดียว
มรกราคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ทวีปเอเชีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย

แสงแดดจัด ดินปลูกชุ่มชื้น และระบายน้ำดี ทนต่อสภาพน้ำขังได้ระยะหนึ่ง

                 ปักชำ ทับกิ่ง และตอนกิ่ง

[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ