มะลิ, มะลิซ้อน, มะลิลา


NA
มะลิ, มะลิซ้อน, มะลิลา
มะลิ, มะลิซ้อน(กลาง) / มะลิขี้ไก่(เชียงใหม่) / มะลิป้อม(เหนือ) / มะลิลา(กทม.,กลาง) / มะลิหลวง(แม่ฮ่องสอน) 
Jasminum sambac (L.) Aiton
Jasminum
sambac
(L.) Aiton
OLEACEAE
เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย สูงประมาณ 1 – 2 เมตร เถาสีน้ำตาลอ่อนออกขาว แตกเป็นสะเก็ดขนาดเล็ก หลุดล่อนออก ยอดอ่อนมีขนสีขาวสั้นปกคลุม
เป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกัน รูปรี กว้าง 3-6 ซม. ยาว 5-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นลอน สีเขียวเข้ม เป็นมัน เนื้อใบบาง ก้านใบสั้น
ดอกสีขาว มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง 2-7 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวเป็นเส้นเรียวแหลม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 6-10 แฉกก้านดอกมีขนสีขาวประปราย กลิ่นจะหอมเย็นๆ ทั้งวันทั้งคืน
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อินเดีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

เป็นพืชชอบแดดจัด ต้องการดินที่มีธาตุอาหารสูง ชอบน้ำ ชอบความชื้น แต่ไม่ชอบน้ำท่วมขัง

ตอนกิ่ง ปักชำ

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.
[3] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ