มะละกอฝรั่ง


NA
มะละกอฝรั่ง
ฝิ่นต้น(กทม.,ราชบุรี) / มะหุ่งแดง(เหนือ)
Jatropha multifida L.
Jatropha
multifida
L.
EUPHORBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ