อโร bellatula


NA
อโร bellatula
Aloe bellatula Reynolds 
Aloe
bellatula
Reynolds 
ASPHODELACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ