อโร brevifolia


NA
อโร brevifolia
Aloe brevifolia Mill.
Aloe
brevifolia
Mill.
ASPHODELACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ