ผักกาดหอม


NA
ผักกาดหอม
ผักกาดยี(เหนือ) / ผักสลัด(กลาง)
Lettuce
Lactuca sativa L.
Lactuca
sativa
L.
ASTERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ