ยี่เข่ง


NA
ยี่เข่ง
คำฮ่อ(เหนือ)
Crape myrtle
Lagerstroemia indica L.
Lagerstroemia
indica
L.
LYTHRACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ