อโร chereganiensis


NA
อโร chereganiensis
Aloe cheranganiensis S.Carter & Brandham
Aloe
cheranganiensis
S.Carter & Brandham
ASPHODELACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ