ลางสาด


NA
ลางสาด
ลางสาดเขา(นราธิวาส) / ลองกอง(สุราษฎร์ธานี)
Langsat / Longkong
Lansium domesticum Correa
Lansium
domesticum
Correa
MELIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ